استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان خراسان شمالی

در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.

 

نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست  قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .

 

توضيح تاريخ پايان تاريخ شروع شماره فراخوان جنسيت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد يا مرکز رديف
گرايش الکترونيک 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 1
مرکز سما(گرايش الکتروتکنيک برق صنعتي) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 برق - کد رشته   400 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 2
گرايش قدرت(اولويت با افراد بومي+داراي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 3
گرايش کودکان 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد بجنورد 4
گرايش بهداشت جامعه 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد بجنورد 5
بهداشت روان 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد بجنورد 6
گرايش داخلي وجراحي 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد بجنورد 7
گرايش ويژه 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد بجنورد 8
مرکز سما 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 تربيت بدني - کد رشته   213 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 9
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 10
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 11
مرکز سما 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 12
طراحي و برنامه ريزي شهري 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 13
گرايش ايمني صنعتي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا بجنورد 14
گرايش توليد صنعتي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا بجنورد 15
گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا بجنورد 16
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 علوم آزمايشگاهي - کد رشته   106 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 17
گرايش آموزش بهداشت 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 مامايي - کد رشته   113 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 18
گرايش مامايي 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 مامايي - کد رشته   113 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 19
مديريت بازرگاني 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 20
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 21
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 22
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 23
گرايش راه و ترابري 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 24
گرايش زلزله 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 25
گرايش سازه هاي هيدروليکي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 26
گرايش مديريت ساخت 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 27
گرايش خاک و پي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 28
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 29
کليه گرايش ها 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي هوافضا - کد رشته   440 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 30
گرايش عکاسي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 هنر - کد رشته   600 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 31
گرايش کارگرداني 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 هنرهاي نمايشي - کد رشته   602 دانشجوي دکترا و دکترا بجنورد 32
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا اسفراين 33
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا اسفراين 34
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 راديوتراپي - کد رشته   109 دکترا اسفراين 35
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 علوم آزمايشگاهي - کد رشته   106 دکترا اسفراين 36
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 علوم تغذيه - کد رشته   462 دکترا اسفراين 37
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 معدن - کد رشته   404 دکترا اسفراين 38
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 4 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا اسفراين 39
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا اسفراين 40
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا اسفراين 41
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا اسفراين 42
مشروط به تاسيس رشته در مقطع کارشناسي و دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي متالوژي - کد رشته   472 دکترا اسفراين 43
مشروط به تاسيس رشته و جذب دانشجو 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا جاجرم 44
گرايش نرم افزار مشروط به تاسيس رشته و جذب دانشجو 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا جاجرم 45
گرايش الکترونيک 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا مانه و سملقان 46
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا مانه و سملقان 47
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 كارهاي عمومي ساختمان - کد رشته   748 دانشجوي دکترا مانه و سملقان 48
گرايش نقشه کشي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا مانه و سملقان 49
مخابرات گرايش انتقال 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 50
مخابرات گرايش سوئيچ 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 51
بهداشت حرفه اي(مشروط به تاسيس رشته) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 بهداشت - کد رشته   107 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 52
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 53
برنامه ريزي شهري(مشروط به تاسيس رشته) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 جغرافيا - کد رشته   214 دکترا شيروان 54
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 55
تجارت(مشروط به تاسيس رشته) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 56
جرم شناسي(مشروط به تاسيس رشته) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دکترا شيروان 57
گرايش هاي پرورش طيور و پرورش گاو(مشروط به تاسيس رشته) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 3 دامپروري - کد رشته   501 دکترا شيروان 58
داراي مدرک دانشياري 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 زبان و ادبيات فارسي - کد رشته   200 دکترا شيروان 59
مردم شناسي 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 علوم اجتماعي - کد رشته   204 دکترا شيروان 60
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 61
کارآفريني 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 62
نرم افزار 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 63
سخت افزار 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 64
گرايش مکانيزاسيون کشاورزي 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي كشاورزي - کد رشته   503 دکترا شيروان 65
گرايش سد و شبکه 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 66
آب و فاضلاب 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 67
گرايش نقشه برداري 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا شيروان 68
فاضلاب 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا شيروان 69
سيستم هاي اطلاعات مديريت 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 70
--- 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي نقشه برداري - کد رشته   476 دانشجوي دکترا و دکترا شيروان 71
کليه گرايش ها(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 1 آمار - کد رشته   312 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 72
(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 آموزش زبان انگليسي - کد رشته   762 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 73
مخابرات(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 74
کنترل(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 75
الکترونيک(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 76
کليه گرايشها(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 77
(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 78
عمومي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 79
تربيتي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 80
باليني(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 81
شخصيت(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 82
گرايش زبان شناسي همگاني(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 83
گرايش مترجمي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 84
شيمي تجزيه(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 شيمي - کد رشته   302 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 85
کليه گرايش ها(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 86
(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 علوم اقتصادي - کد رشته   208 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 87
گرافيک(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 88
تصويرسازي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 89
مديريت اجرايي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 90
مديريت بازرگاني(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 91
مديريت دولتي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 92
مديريت صنعتي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 93
(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 94
کليه گرايش ها(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 95
نرم افزار(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 96
سخت افزار(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 97
حمل و نقل(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 98
راه و ترابري(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 99
زلزله(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 3 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 100
آب(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 101
خاک و پي(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 102
(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 نقاشي - کد رشته   605 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 103
فيلم سازي گرايش تدوين(دانشجوي دکترا بايد امتحان جامع را گذرانده باشد) 31/01/1391 16/12/1390 8 خانم و آقا 3 هنرهاي نمايشي - کد رشته   602 دانشجوي دکترا و دکترا علوم تحقيقات خراسان شمالي 104

به صفحه راهنماي ثبت نام خوش آمديد.

در قسمت استخدام هاي جديد مي توانيد ليست نيازمنديهاي واحدهاي مختلف را به تفكيك دانشگاهها مشاهده نماييد .توجه شود كه شما فقط مي توانيد متقاضي ثبت نام در يك دانشگاه باشيد.

در قسمت ثبت نام هيات علمي وارد مراحل ثبت نام مي شويد.

مرحله ثبت نام شامل مراحل زير است:

مرحله اول:در اين قسمت مشخصات شخصي خود از جمله (نام ,نام خانوادگي,کد ملي و ...)را وارد نماييد.

توجه شود در اين قسمت شما بايد پسورد خود را نيز وارد نماييد و در حفظ آن دقت کنيد چون از اين پسورد در قسمت رهگيري استفاده خواهيد کرد.

تذکر: يكي از قابليتهاي اين مجموعه امكان ويرايش براي هر مرحله مي باشد كه اين كار را با استفاده از منوي ويرايش كه در شكل زير نمايش داده شده است انجام دهيد.با اين منو شما در هر مرحله از ثبت نام كه باشيد مي توانيد براحتي روي مرحله مورد نظر كليك كرده و تغييرات لازم را در آن اعمال نماييد.

مرحله دوم:مختصري از شرح حال خود را وارد نماييد.

مرحله سوم: سوابق آموزشي و پژوهشي خود را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله چهارم: سوابق شغلي را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله پنجم: پنج نفر از معرفان عمومي را وارد نماييد.

مرحله ششم: سه نفر از معرفان علمي را وارد نماييد.

تذکر: شود که درج مشخصات معرفان الزامي است و بهتر است اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي معرف، آدرس،تلفن ،شغل و ... را قبل از ثبت نام تهيه نماييد.

مرحله هفتم:نشاني کامل خودرا وارد نماييد.

مرحله هشتم: سوابق تحصيلي خود را وارد نماييد.

مرحله نهم: در اين مرحله ابتدا از قسمت ليست دانشگاهها ،دانشگاه مورد نظر خود را مشخص كرده سپس گزينه انخاب دانشگاه را كليك نماييد تا ليست نيازمنديهاي دانشگاه مربوطه نمايش داده شود.

 

 

مرحله دهم: در صورت تاهل اطلاعات همسر و فرزندان (در صورت وجود ) را وارد نماييد.(اين اطلاعات شامل نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، محل تولد و .. مي باشد.)

مرحله يازدهم: لطفا تعداد مقالات،كتب،همايشها و .. را در صورت وجود وارد نماييد.سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به آنها را ذكر نماييد.در صورتي که هيچ يک از اينها را نداشتيد تنها کليد ثبت را کليک نماييد.

مرحله دوازدهم:در اين قسمت اسکن مدارک مورد نياز زير را با پسوند (jpg) و با حجم كم وارد نماييد.

توجه شود در صورت بالا بودن حجم عكسها سيستم نمي تواند آنها را دريافت كند.

1-اسكن عكس شخصي 3*4 (الزامي)

2-تصوير آخرين مدرک تحصيلي (الزامي)

3-تصوير کارت ملي هر دو طرف در يك فايل(الزامي)

4-تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت

5-تصوير برگ اول شناسنامه(الزامي)

6-تصوير برگ دوم شناسنامه (الزامي)

7-تصوير برگ آخر شناسنامه (الزامي)

8-تصوير ريز نمرات كارشناسي

9-تصوير ريز نمرات كارشناسي ارشد

10-تصوير ريز نمرات دكتري

11-تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارک تحصيلي اخذ شده از کشور هاي خارجي که توسط وزارت ,علوم و تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد

 

توجه:در اين مرحله كه عكسها براي شما نمايش داده شد آخرين قسمتي است كه مي توانيد اطلاعات (با استفاده از منوي ويرايش در سمت راست تصوير)را ويرايش نماييد

مرحله آخر:فرم نهايي كه شامل کل اطلاعاتي را که وارد کرده ايد مي باشد را مشاهده مي نماييد.

جهت ورود به بخش ثبت نام و مراحل آن اینجا را کلیک نمایید.

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت