استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان زنجان

در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.

نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست  قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .

 

توضيح تاريخ پايان تاريخ شروع شماره فراخوان جنسيت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد يا مرکز رديف
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 اديان و عرفان - کد رشته   723 دکترا زنجان 1
رشته علوم قرآن و حديث 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 الهيات - کد رشته   234 دکترا زنجان 2
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 انگل شناسي - کد رشته   714 دکترا زنجان 3
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 انگل شناسي - کد رشته   714 دانشجوي دکترا زنجان 4
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 باکتري شناسي پزشکي - کد رشته   709 دکترا زنجان 5
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 باکتري شناسي پزشکي - کد رشته   709 دانشجوي دکترا زنجان 6
گرايش الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 7
گرايش الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 8
گرايش کنترل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 9
گرايش کنترل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 10
گرايش مخابرات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 11
گرايش مخابرات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 12
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 13
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 14
گرايش قدرت 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 15
گرايش قدرت 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 16
گرايش فناوري اطلاعات(مخابرات امن)-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 17
گرايش فناوري اطلاعات(مخابرات امن)-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 18
گرايش سيستمهاي ديجيتال-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا زنجان 19
گرايش سيستمهاي ديجيتال-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا زنجان 20
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 بهداشت - کد رشته   107 دکترا زنجان 21
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت - کد رشته   107 دانشجوي دکترا زنجان 22
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت باروري - کد رشته   703 دکترا زنجان 23
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت باروري - کد رشته   703 دانشجوي دکترا زنجان 24
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بيوتکنولوژي ميکروبي - کد رشته   711 دکترا زنجان 25
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بيوتکنولوژي ميکروبي - کد رشته   711 دانشجوي دکترا زنجان 26
رشته بيو تکنولوژي پزشکي - با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بيوتكنولوژي - کد رشته   742 دکترا زنجان 27
رشته بيو تکنولوژي پزشکي - با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بيوتكنولوژي - کد رشته   742 دانشجوي دکترا زنجان 28
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 بيوشيمي - کد رشته   115 دکترا زنجان 29
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بيوشيمي - کد رشته   115 دانشجوي دکترا زنجان 30
رشته مهندسي پر توپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 پرتوپزشکي - کد رشته   717 دکترا زنجان 31
رشته مهندسي پر توپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 پرتوپزشکي - کد رشته   717 دانشجوي دکترا زنجان 32
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 3 پرستاري - کد رشته   104 دکترا زنجان 33
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 3 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا زنجان 34
گرايش اطفال 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 دکترا زنجان 35
گرايش اطفال 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا زنجان 36
گرايش اطفال 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد زنجان 37
گرايش بهداشت جامعه 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 دکترا زنجان 38
گرايش بهداشت جامعه 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا زنجان 39
گرايش بهداشت جامعه 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد زنجان 40
رشته ايمني شناسي - گرايش * با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا زنجان 41
رشته ايمني شناسي - گرايش * با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دانشجوي دکترا زنجان 42
گرايش رشد و تکامل حرکتي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا زنجان 43
گرايش رشد و تکامل حرکتي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا زنجان 44
گرايش آسيب شناسي ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا زنجان 45
گرايش آسيب شناسي ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا زنجان 46
گرايش مديريت ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا زنجان 47
گرايش مديريت ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا زنجان 48
گرايش بيومکانيک ورزشي=جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا زنجان 49
گرايش بيومکانيک ورزشي- جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا زنجان 50
گرايش فيزيولوژي ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا زنجان 51
گرايش فيزيولوژي ورزشي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا زنجان 52
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دکترا زنجان 53
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا زنجان 54
گرايش جزا و جرم شناسي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دکترا زنجان 55
گرايش تجارت بين الملل 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دکترا زنجان 56
رشته دارو سازي هسته اي-با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 داروسازي - کد رشته   103 دکترا زنجان 57
رشته دارو سازي هسته اي-با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 داروسازي - کد رشته   103 دانشجوي دکترا زنجان 58
رشته روانشناسي عمومي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 روانشناسي - کد رشته   206 دکترا زنجان 59
رشته روانشناسي عمومي-جذب دانشجوي دکتري منوط به عدم مراجعه دارندگان مدرک دکتري مي باشد. 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا زنجان 60
رشته روانشناسي باليني 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دکترا زنجان 61
رشته روانشناسي باليني-جذب دانشجوي دکتري منوط به عدم مراجعه دارندگان مدرک دکتري مي باشد 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 روانشناسي - کد رشته   206 دانشجوي دکترا زنجان 62
رشته زبان انگليسي-گرايش ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دکترا زنجان 63
رشته زبان انگليسي-گرايش ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دانشجوي دکترا زنجان 64
رشته زبان انگليسي گرايش آموزش زبان انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دکترا زنجان 65
رشته زبان انگليسي گرايش آموزش زبان انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته   764 دانشجوي دکترا زنجان 66
رشته زبان شناسي -با پايه آموزش زبان انگليسي يا ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 زبانشناسي همگاني - کد رشته   219 دکترا زنجان 67
گرايش برنامه ريزي منطقه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 شهرسازي - کد رشته   607 دکترا زنجان 68
گرايش برنامه ريزي منطقه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا زنجان 69
گرايش برنامه ريزي شهري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 شهرسازي - کد رشته   607 دکترا زنجان 70
گرايش برنامه ريزي شهري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا زنجان 71
گرايش طراحي شهري 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 شهرسازي - کد رشته   607 دکترا زنجان 72
گرايش طراحي شهري 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا زنجان 73
رشته شيمي تجزيه-با محوريت نانو-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 شيمي - کد رشته   302 دکترا زنجان 74
با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 شيمي داروئي - کد رشته   117 دکترا زنجان 75
با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 شيمي داروئي - کد رشته   117 دانشجوي دکترا زنجان 76
گرايش صنايع 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا زنجان 77
گرايش صنايع 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا زنجان 78
گرايش مديريت سيستم و بهره وري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا زنجان 79
گرايش مديريت سيستم و بهره وري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا زنجان 80
گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا زنجان 81
گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا زنجان 82
گرايش مهندسي تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا زنجان 83
گرايش مهندسي تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا زنجان 84
گرايش روزنامه نگاري 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم اجتماعي - کد رشته   204 دکترا زنجان 85
گرايش برنامه ريزي اجتماعي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم اجتماعي - کد رشته   204 دکترا زنجان 86
گرايش روابط عمومي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم اجتماعي - کد رشته   204 دکترا زنجان 87
گرايش فلسفه تعليم و تربيت 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم تربيتي - کد رشته   218 دکترا زنجان 88
گرايش برنامه ريزي درسي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم تربيتي - کد رشته   218 دکترا زنجان 89
گرايش مديريت آموزشي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم تربيتي - کد رشته   218 دکترا زنجان 90
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 فقه و مباني حقوق اسلامي - کد رشته   722 دکترا زنجان 91
گرايش ماده چگال 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 فيزيك - کد رشته   301 دکترا زنجان 92
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 قارچ شناسي - کد رشته   713 دکترا زنجان 93
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 قارچ شناسي - کد رشته   713 دانشجوي دکترا زنجان 94
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 گرافيک - کد رشته   702 دکترا زنجان 95
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا زنجان 96
گرايش بيمه 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 97
گرايش بيمه 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا زنجان 98
گرايش بانکداري 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 99
گرايش بانکداري 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا زنجان 100
گرايش تحول 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 101
گرايش تحول 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا زنجان 102
گرايش مالي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 103
گرايش مالي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا زنجان 104
گرايش مديريت فناوري اطلاعات 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 105
گرايش مديريت فناوري اطلاعات 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا زنجان 106
رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني -جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 مديريت - کد رشته   211 دکترا زنجان 107
رشته مشاوره کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مشاوره وراهنمايي - کد رشته   223 دکترا زنجان 108
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 4 معماري - کد رشته   601 دکترا زنجان 109
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 3 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا زنجان 110
گرايش معماري منظر-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا زنجان 111
گرايش معماري منظر-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا زنجان 112
گرايش مرمت و احياي بناهاي تاريخي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا زنجان 113
گرايش مرمت و احياي بناهاي تاريخي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا زنجان 114
گرايش ساخت و توليد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا زنجان 115
گرايش ساخت و توليد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا زنجان 116
گرايش طراحي جامدات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا زنجان 117
گرايش طراحي جامدات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا زنجان 118
گرايش تبديل انرژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا زنجان 119
گرايش تبديل انرژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا زنجان 120
گرايش هوش مصنوعي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 121
گرايش هوش مصنوعي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 122
گرايش نرم افزار 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 123
گرايش نرم افزار 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 124
گرايش سخت افزار-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 125
گرايش سخت افزار-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 126
گرايش علوم کامپيوتر-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 127
گرايش علوم کامپيوتر-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 128
گرايش محاسبات و الگوريتم-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 129
گرايش محاسبات و الگوريتم-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 130
گرايش مکاترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 131
گرايش مکاترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 132
گرايش رباتيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا زنجان 133
گرايش رباتيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا زنجان 134
گرايش بيو متريال-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دکترا زنجان 135
گرايش بيو متريال-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دانشجوي دکترا زنجان 136
کليه کرايشها-مدارک پايه مرتبط باشد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي شيمي - کد رشته   401 دکترا زنجان 137
کليه کرايشها-مدارک پايه مرتبط باشد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي شيمي - کد رشته   401 دانشجوي دکترا زنجان 138
مدارک پايه مهندسي صنايع پليمر باشد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي صنايع - پليمر - کد رشته   718 دکترا زنجان 139
مدارک پايه مهندسي صنايع پليمر باشد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي صنايع - پليمر - کد رشته   718 دانشجوي دکترا زنجان 140
گرايش راه و ترابري 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 141
گرايش راه و ترابري 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 142
گرايش برنامه ريزي حمل و نقل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 143
گرايش برنامه ريزي حمل و نقل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 144
گرايش خاک و پي 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 145
گرايش خاک و پي 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 146
گرايش سازه هاي هيدروليکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 147
گرايش سازه هاي هيدروليکي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 148
گرايش سازه-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 149
گرايش سازه - جهت تاسيس رشته - 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 150
گرايش زلزله-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 151
گرايش زلزله-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 152
گرايش راه آهن-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 153
گرايش راه آهن-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا زنجان 154
گرايش راه آهن-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا زنجان 155
گرايش سيستمهاي چند رسانه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 156
گرايش سيستمهاي چند رسانه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 157
گرايش امنيت اطلاعات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 158
گرايش امنيت اطلاعات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 159
گرايش تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 160
گرايش تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 161
گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 162
گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 163
گرايش فناوري اطلاعات 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 164
گرايش فناوري اطلاعات 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 165
گرايش شبکه هاي کامپيوتري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دکترا زنجان 166
گرايش شبکه هاي کامپيوتري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا زنجان 167
گرايش استخراجي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي متالوژي - کد رشته   472 دکترا زنجان 168
صنعتي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي متالوژي - کد رشته   472 دکترا زنجان 169
گرايش سراميک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي متالوژي - کد رشته   472 دکترا زنجان 170
گرايش نانو مواد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي متالوژي - کد رشته   472 دکترا زنجان 171
گرايش محيط زيست-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي محيط زيست - کد رشته   471 دکترا زنجان 172
گرايش محيط زيست-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي محيط زيست - کد رشته   471 دانشجوي دکترا زنجان 173
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي نقشه برداري - کد رشته   476 دکترا زنجان 174
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي نقشه برداري - کد رشته   476 دانشجوي دکترا زنجان 175
گرايش آيروديناميک- کنترل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي هوافضا - کد رشته   440 دکترا زنجان 176
گرايش آيروديناميک- کنترل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي هوافضا - کد رشته   440 دانشجوي دکترا زنجان 177
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 ويروس شناسي - کد رشته   712 دکترا زنجان 178
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 ويروس شناسي - کد رشته   712 دانشجوي دکترا زنجان 179
الکترونيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا ابهر 180
سيستمهاي ديجيتال-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا ابهر 181
کنترل-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا ابهر 182
مخابرات-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دکترا ابهر 183
رشته مهندسي ورزش گرايشمهندسورزش-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا ابهر 184
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دکترا ابهر 185
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا ابهر 186
رشته زبان انگليسي گرايش زبان وادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 زبانهاي خارجي غيرعرب - کد رشته   202 دکترا ابهر 187
رشته زبان انگليسي گرايش مترجمي زبان انگليسي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 زبانهاي خارجي غيرعرب - کد رشته   202 دکترا ابهر 188
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 زيست شناسي - کد رشته   304 دکترا ابهر 189
طراحي شهري-برنامه ريزي منطقه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 شهرسازي - کد رشته   607 دکترا ابهر 190
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا ابهر 191
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم و صنايع غذايي - کد رشته   477 دکترا ابهر 192
رشته IT-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 فن آوري اطلاعات - کد رشته   465 دکترا ابهر 193
مديريت خدمات بهداشتي ودرماني-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا ابهر 194
گرايش مديريت بازرگاني 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 4 مديريت - کد رشته   211 دکترا ابهر 195
مرمت اشيا وبنا 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مرمت - کد رشته   606 دکترا ابهر 196
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا ابهر 197
مهندسي مواد-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مواد - کد رشته   406 دکترا ابهر 198
نرم افزار 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا ابهر 199
رشته پليمر 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي پليمر - کد رشته   460 دکترا ابهر 200
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا ابهر 201
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 انگل شناسي - کد رشته   714 دکترا هيدج 202
گرايش قدرت 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا هيدج 203
گرايش قدرت 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا هيدج 204
گرايش الکترونيک 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا هيدج 205
گرايش الکترونيک 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا هيدج 206
رشته بهداشت حرفه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت - کد رشته   107 دکترا هيدج 207
رشته بهداشت حرفه اي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت - کد رشته   107 دانشجوي دکترا هيدج 208
رشته بهداشت محيط-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت - کد رشته   107 دانشجوي دکترا هيدج 209
رشته بهداشت محيط-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 بهداشت - کد رشته   107 دکترا هيدج 210
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دکترا هيدج 211
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا هيدج 212
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 ژنتيك - کد رشته   743 دکترا هيدج 213
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 ژنتيك - کد رشته   743 دانشجوي دکترا هيدج 214
گرايش صنايع غذايي-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 شيمي - کد رشته   302 دکترا هيدج 215
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا هيدج 216
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا هيدج 217
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم تغذيه - کد رشته   462 دکترا هيدج 218
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 علوم تغذيه - کد رشته   462 دانشجوي دکترا هيدج 219
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 قارچ شناسي - کد رشته   713 دکترا هيدج 220
رشته مديريت بازرگاني-جهت تاسيس رشته در مقطع ارشد 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا هيدج 221
رشته مديريت بازرگاني-جهت تاسيس رشته در مقطع ارشد 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا هيدج 222
رشته مديريت مالي-جهت تاسيس رشته در مقطع ارشد 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دکترا هيدج 223
رشته مديريت مالي-جهت تاسيس رشته در مقطع ارشد 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا هيدج 224
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دکترا هيدج 225
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا هيدج 226
گرايش جامدات 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا هيدج 227
گرايش جامدات 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا هيدج 228
گرايش سيالات 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دکترا هيدج 229
گرايش سيالات 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا هيدج 230
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دکترا هيدج 231
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا هيدج 232
گرايش صنايع غذايي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي كشاورزي - کد رشته   503 دکترا هيدج 233
گرايش صنايع غذايي 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي كشاورزي - کد رشته   503 دانشجوي دکترا هيدج 234
گرايش بيومکانيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دکترا هيدج 235
گرايش بيو مکانيک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دانشجوي دکترا هيدج 236
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دکترا هيدج 237
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 مهندسي پزشكي - کد رشته   450 دانشجوي دکترا هيدج 238
کليه گرايشها 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دکترا هيدج 239
گرايش سازه- خاک و پي 31/01/1391 15/12/1390 10 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا هيدج 240
--- 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 ميكروبيولوژي - کد رشته   734 دکترا هيدج 241
جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 1 هماتولوژي - کد رشته   708 دکترا هيدج 242
گرايش مقطع ارشد ارتباط تصويري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 هنر - کد رشته   600 دکترا هيدج 243
گرايش مقطع ارشد ارتباط تصويري-جهت تاسيس رشته 31/01/1391 15/12/1390 10 خانم و آقا 2 هنر - کد رشته   600 دانشجوي دکترا هيدج 244

 

به صفحه راهنماي ثبت نام خوش آمديد.

در قسمت استخدام هاي جديد مي توانيد ليست نيازمنديهاي واحدهاي مختلف را به تفكيك دانشگاهها مشاهده نماييد .توجه شود كه شما فقط مي توانيد متقاضي ثبت نام در يك دانشگاه باشيد.

در قسمت ثبت نام هيات علمي وارد مراحل ثبت نام مي شويد.

مرحله ثبت نام شامل مراحل زير است:

مرحله اول:در اين قسمت مشخصات شخصي خود از جمله (نام ,نام خانوادگي,کد ملي و ...)را وارد نماييد.

توجه شود در اين قسمت شما بايد پسورد خود را نيز وارد نماييد و در حفظ آن دقت کنيد چون از اين پسورد در قسمت رهگيري استفاده خواهيد کرد.

تذکر: يكي از قابليتهاي اين مجموعه امكان ويرايش براي هر مرحله مي باشد كه اين كار را با استفاده از منوي ويرايش كه در شكل زير نمايش داده شده است انجام دهيد.با اين منو شما در هر مرحله از ثبت نام كه باشيد مي توانيد براحتي روي مرحله مورد نظر كليك كرده و تغييرات لازم را در آن اعمال نماييد.

مرحله دوم:مختصري از شرح حال خود را وارد نماييد.

مرحله سوم: سوابق آموزشي و پژوهشي خود را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله چهارم: سوابق شغلي را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله پنجم: پنج نفر از معرفان عمومي را وارد نماييد.

مرحله ششم: سه نفر از معرفان علمي را وارد نماييد.

تذکر: شود که درج مشخصات معرفان الزامي است و بهتر است اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي معرف، آدرس،تلفن ،شغل و ... را قبل از ثبت نام تهيه نماييد.

مرحله هفتم:نشاني کامل خودرا وارد نماييد.

مرحله هشتم: سوابق تحصيلي خود را وارد نماييد.

مرحله نهم: در اين مرحله ابتدا از قسمت ليست دانشگاهها ،دانشگاه مورد نظر خود را مشخص كرده سپس گزينه انخاب دانشگاه را كليك نماييد تا ليست نيازمنديهاي دانشگاه مربوطه نمايش داده شود.

 

 

مرحله دهم: در صورت تاهل اطلاعات همسر و فرزندان (در صورت وجود ) را وارد نماييد.(اين اطلاعات شامل نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، محل تولد و .. مي باشد.)

مرحله يازدهم: لطفا تعداد مقالات،كتب،همايشها و .. را در صورت وجود وارد نماييد.سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به آنها را ذكر نماييد.در صورتي که هيچ يک از اينها را نداشتيد تنها کليد ثبت را کليک نماييد.

مرحله دوازدهم:در اين قسمت اسکن مدارک مورد نياز زير را با پسوند (jpg) و با حجم كم وارد نماييد.

توجه شود در صورت بالا بودن حجم عكسها سيستم نمي تواند آنها را دريافت كند.

1-اسكن عكس شخصي 3*4 (الزامي)

2-تصوير آخرين مدرک تحصيلي (الزامي)

3-تصوير کارت ملي هر دو طرف در يك فايل(الزامي)

4-تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت

5-تصوير برگ اول شناسنامه(الزامي)

6-تصوير برگ دوم شناسنامه (الزامي)

7-تصوير برگ آخر شناسنامه (الزامي)

8-تصوير ريز نمرات كارشناسي

9-تصوير ريز نمرات كارشناسي ارشد

10-تصوير ريز نمرات دكتري

11-تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارک تحصيلي اخذ شده از کشور هاي خارجي که توسط وزارت ,علوم و تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد

 

توجه:در اين مرحله كه عكسها براي شما نمايش داده شد آخرين قسمتي است كه مي توانيد اطلاعات (با استفاده از منوي ويرايش در سمت راست تصوير)را ويرايش نماييد

مرحله آخر:فرم نهايي كه شامل کل اطلاعاتي را که وارد کرده ايد مي باشد را مشاهده مي نماييد.

جهت ورود به بخش ثبت نام و مراحل آن اینجا را کلیک نمایید.

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت