استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان همدان

در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.

نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست  قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .

 

توضيح تاريخ پايان تاريخ شروع شماره فراخوان جنسيت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد يا مرکز رديف
گرايش کودک 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم 2 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد و دکترا تويسرکان 1
گرايش بهداشت جامعه 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم 2 پرستاري - کد رشته   104 کارشناسي ارشد و دکترا تويسرکان 2
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا تويسرکان 3
گرايش جزا 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 حقوق - کد رشته   224 دکترا تويسرکان 4
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا و دکترا تويسرکان 5
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 علوم سياسي - کد رشته   225 دکترا تويسرکان 6
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 علوم كامپيوتر - کد رشته   411 دانشجوي دکترا و دکترا تويسرکان 7
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا تويسرکان 8
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 الهيات - کد رشته   234 دکترا همدان 9
گرايش الکترونيک 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 10
گرايش مخابرات 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 11
پرستاري 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم 2 پرستاري - کد رشته   104 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 12
گرايش مديريت 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا همدان 13
گرايش بيومکانيک 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 تربيت بدني - کد رشته   213 دکترا همدان 14
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 4 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 15
گرايش خصوصي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 16
گرايش جزا و جرم شناسي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 17
گرايش تربيتي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 روانشناسي - کد رشته   206 دکترا همدان 18
گرايش باليني 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 روانشناسي - کد رشته   206 دکترا همدان 19
گرايش علوم سلولي - مولکولي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 زيست شناسي - کد رشته   304 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 20
گرايش ميکروبيولوژي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 زيست شناسي - کد رشته   304 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 21
ژنتيک 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 زيست شناسي - کد رشته   304 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 22
گرايش تکويني 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 زيست شناسي - کد رشته   304 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 23
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 24
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 4 علوم كامپيوتر - کد رشته   411 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 25
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 26
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم 2 مامايي - کد رشته   113 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 27
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 مرمت و احياي بناهاي تاريخي - کد رشته   701 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 28
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 معماري - کد رشته   601 دکترا همدان 29
گرايش ساخت وتوليد 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 30
گرايش نقشه برداري 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 3 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 31
گرايش سازه 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 32
گرايش آب 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 33
گرايش مهندسي خودرو 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 3 مهندسي مكانيك خودرو - کد رشته   749 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 34
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي نقشه برداري - کد رشته   476 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 35
گرايش هنر هاي تجسمي 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 نقاشي - کد رشته   605 دانشجوي دکترا و دکترا همدان 36
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 هنرهاي نمايشي - کد رشته   602 دکترا همدان 37
گرايش الکترونيک 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 38
گرايش برنامه ريزي شهري 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 جغرافيا - کد رشته   214 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 39
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 40
رشته فرد در کليه مقاطع شهر سازي باشد 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 شهرسازي - کد رشته   607 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 41
گرايش صنايع رشته فرد در کليه مقاطع صنايع باشد 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 صنايع - کد رشته   402 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 42
گرايش برنامه ريزي درسي 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 علوم تربيتي - کد رشته   218 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 43
گرايش بازرگاني رشته فرد در کليه مقاطع مديريت بازرگاني باشد 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 44
گرايش دولتي رشته فرد در کليه مقاطع مديريت دولتي باشد 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 45
گرايش سازه 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا ملاير 46
گرايش برق صنعتي 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 الكتروتكنيك - کد رشته   750 دکترا اسدآباد 47
گرايش مخابرات 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 2 برق - کد رشته   400 دکترا اسدآباد 48
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دکترا اسدآباد 49
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 شهرسازي - کد رشته   607 دکترا اسدآباد 50
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 صنايع - کد رشته   402 دکترا اسدآباد 51
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 علوم كامپيوتر - کد رشته   411 دکترا اسدآباد 52
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 مكاترونيك - کد رشته   470 دکترا اسدآباد 53
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دکترا اسدآباد 54

 

به صفحه راهنماي ثبت نام خوش آمديد.

در قسمت استخدام هاي جديد مي توانيد ليست نيازمنديهاي واحدهاي مختلف را به تفكيك دانشگاهها مشاهده نماييد .توجه شود كه شما فقط مي توانيد متقاضي ثبت نام در يك دانشگاه باشيد.

در قسمت ثبت نام هيات علمي وارد مراحل ثبت نام مي شويد.

مرحله ثبت نام شامل مراحل زير است:

مرحله اول:در اين قسمت مشخصات شخصي خود از جمله (نام ,نام خانوادگي,کد ملي و ...)را وارد نماييد.

توجه شود در اين قسمت شما بايد پسورد خود را نيز وارد نماييد و در حفظ آن دقت کنيد چون از اين پسورد در قسمت رهگيري استفاده خواهيد کرد.

تذکر: يكي از قابليتهاي اين مجموعه امكان ويرايش براي هر مرحله مي باشد كه اين كار را با استفاده از منوي ويرايش كه در شكل زير نمايش داده شده است انجام دهيد.با اين منو شما در هر مرحله از ثبت نام كه باشيد مي توانيد براحتي روي مرحله مورد نظر كليك كرده و تغييرات لازم را در آن اعمال نماييد.

مرحله دوم:مختصري از شرح حال خود را وارد نماييد.

مرحله سوم: سوابق آموزشي و پژوهشي خود را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله چهارم: سوابق شغلي را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله پنجم: پنج نفر از معرفان عمومي را وارد نماييد.

مرحله ششم: سه نفر از معرفان علمي را وارد نماييد.

تذکر: شود که درج مشخصات معرفان الزامي است و بهتر است اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي معرف، آدرس،تلفن ،شغل و ... را قبل از ثبت نام تهيه نماييد.

مرحله هفتم:نشاني کامل خودرا وارد نماييد.

مرحله هشتم: سوابق تحصيلي خود را وارد نماييد.

مرحله نهم: در اين مرحله ابتدا از قسمت ليست دانشگاهها ،دانشگاه مورد نظر خود را مشخص كرده سپس گزينه انخاب دانشگاه را كليك نماييد تا ليست نيازمنديهاي دانشگاه مربوطه نمايش داده شود.

 

 

مرحله دهم: در صورت تاهل اطلاعات همسر و فرزندان (در صورت وجود ) را وارد نماييد.(اين اطلاعات شامل نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، محل تولد و .. مي باشد.)

مرحله يازدهم: لطفا تعداد مقالات،كتب،همايشها و .. را در صورت وجود وارد نماييد.سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به آنها را ذكر نماييد.در صورتي که هيچ يک از اينها را نداشتيد تنها کليد ثبت را کليک نماييد.

مرحله دوازدهم:در اين قسمت اسکن مدارک مورد نياز زير را با پسوند (jpg) و با حجم كم وارد نماييد.

توجه شود در صورت بالا بودن حجم عكسها سيستم نمي تواند آنها را دريافت كند.

1-اسكن عكس شخصي 3*4 (الزامي)

2-تصوير آخرين مدرک تحصيلي (الزامي)

3-تصوير کارت ملي هر دو طرف در يك فايل(الزامي)

4-تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت

5-تصوير برگ اول شناسنامه(الزامي)

6-تصوير برگ دوم شناسنامه (الزامي)

7-تصوير برگ آخر شناسنامه (الزامي)

8-تصوير ريز نمرات كارشناسي

9-تصوير ريز نمرات كارشناسي ارشد

10-تصوير ريز نمرات دكتري

11-تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارک تحصيلي اخذ شده از کشور هاي خارجي که توسط وزارت ,علوم و تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد

 

توجه:در اين مرحله كه عكسها براي شما نمايش داده شد آخرين قسمتي است كه مي توانيد اطلاعات (با استفاده از منوي ويرايش در سمت راست تصوير)را ويرايش نماييد

مرحله آخر:فرم نهايي كه شامل کل اطلاعاتي را که وارد کرده ايد مي باشد را مشاهده مي نماييد.

جهت ورود به بخش ثبت نام و مراحل آن اینجا را کلیک نمایید.

 

یادداشت  

 
#2 پشتیبان 1 میهن کار ۱۳۹۲-۰۴-۲۵ ۱۱:۰۰
Quoting
لینک ثبت نام و مراحل آن با خطا مواجه می شود


با سلام
لینک ثبت نام چک شد و مشکلی وجود ندارد.
موفق باشید
Quote
 
 
#1 آزاده ۱۳۹۲-۰۴-۲۲ ۱۴:۲۳
لینک ثبت نام و مراحل آن با خطا مواجه می شود
Quote
 

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت