استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام استانداری همدان

استانداري همدان براي تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل سهميه استخدامي شماره 4550/110/د م مورخ 21/12/1390  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  رئيس جمهور  تعداد 391  نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد .


گروه امور مالی و حسابداری شامل رشته های :
مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی ، تدارکات همگانی ، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ، امور مالی

گروه امور گمرکی شامل رشته های :
امور گمرکی ، مدیریت گمرکی

گروه امور خدمات اداری شامل رشته های :
امور اداری ، امور اداری و کارگزینی ، کمک متخصص خدمات اداری ، امور اداری و پرسنلی ، خدمات اداری ، آیین نگارش نامه های اداری ، امور دفتری و ماشین نویسی ، امور دبیرخانه و بایگانی ، کاربرد رایانه در امور اداری

گروه علوم تربیتی شامل رشته های :
برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، تحقیقات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

گروه امور روانشناسی شامل رشته های :
روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، مشاوره و راهنمایی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، سنجش و اندازه گیری و روانسنجی ، روانشناسی شخصیت

گروه حقوق :
حقوق ، حقوق جزا و جرمشناسی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، علوم قضایی ، علوم جزا و جرم شناسی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ،              حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی ) ، حقوق بین الملل ، علوم اسلامی (حقوق اسلامی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی ) ، حقوق اسلامی

گروه امور اداری و مدیریت شامل رشته های :
مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اداری ، مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ، امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداری ، بازرگانی ، مدیریت سیستم ها

گروه مهندسی صنایع شامل رشته های :
برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت سیستمها

گروه اقتصاد شامل رشته های :
اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، علوم اقتصادی ، مدیریت اقتصادی ، اقتصاد نظری ، اقتصاد و معارف اسلامی

گروه تاریخ شامل رشته های :
تاریخ ، تاریخ ایران باستان ، تاریخ ایران اسلامی ، تاریخ اسلام ، تاریخ عمومی جهان

گروه علوم اجتماعی :
جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی )، جامعه شناسی ،          برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ( تحقیق در ارتباطات اجتماعی )

گروه آمار :
آمار، آماراقتصادی و اجتماعی ، آمار کاربردی ، آمار نیروی انسانی ، آمار بیمه ، آمار ریاضی

گروه معارف اسلامی :
الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی ، فقه و مذاهب اسلامی ، علوم قرآنی و حدیث ، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم و حدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآنی ،        معارف اسلامی و مدیریت ، دین شناسی ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و اقتصاد ، اندیشه سیاسی در اسلام ، مدرسی معارف اسلامی ، مدرسی الهیات و معارف اسلامی ، پژوهش عرفان اسلامی ، تربیت

گروه امور فرهنگی :
مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزی امور فرهنگی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب

گروه تربیت بدنی :
مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، تربیت بدنی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی جانبازان و معلولین ، فیزیولوژی ورزشی و تربیت معلم تربیت بدنی

شرايط عمومي استخدام
-    تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
-    تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
-    التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
-    داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت ( ويژه آقايان )
-    عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
-    نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر
-    داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند
-    داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا باز خريد خدمت باشند

شرايط اختصاصي استخدام
-    داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 40   سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك
-    تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف ) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها ، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال
ج ) فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( 50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند
د ) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها

مدارك مورد نياز :
-    تكميل برگ درخواستشغل( بادقت و خط خوانا تكميل گردد )
-    تصوير آخرين مدرك تحصيلي
-    تصوير كارت ملي
-    تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر )
-    تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران )، تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از آخرين مهلت ارسال مدارك باشد
-    رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ  60000  ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق  شركت در آزمونهاي تخصصي و علمي داوطلبان استخدام ( ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند )
-    دو قطعه عكس 4×3 جديد ، تمام رخ ، پشت نويس شده . ( يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود  )
-    مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت  ( معلولين عادي با ارائه گواهي از سازمان بهزيستي وحسب مورد از مراجع ذيربط )
-    مدارك دال بر بومي بودن

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط ، مدارك لازم را به ترتيب ياد شده در پاكت قرارداده و حداكثر تا تاريخ   10/ 3 / 1391 به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان شهری در سطح استان همدان به صورت دستی ارایه نمایند .
-    مبلغ 32000 ریال بابت ورود اطلاعات در سامانه ، اسکن، کنترل مدارک و ارسال پستی از متقاضیان توسط دفاتر پیشخوان دولت دریافت می گردد. (بصورت نقدی و با ارایه رسید)
-    به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت ثبت نام به دفاتر پیشخوان تحویل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .
-    لیست دفاتر پیشخوان دولت در سایت www.pishkhan-hm.ir  موجود می باشد.

زمان و محل توزيع كارت :
كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي  دوشنبه و سه شنبه  مورخ  22 و 23  خرداد ماه 1391  از طریق کد رهگیری ارایه شده  در سایت  www.pishkhan-hm.ir   دریافت می گردد . همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام صدور كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد . ضمنا نتايج اوليه آزمون پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و  دفتر منابع انساني استانداري همدان (حدود دو ماه پس از آزمون ) در همان سایت قابل ارایه خواهد بود

مواد آزمون عبارتند از  :

الف ) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:
1- زبان و ادبيات فارسي
2 - زبان انگليسي عمومي   3- رياضي و آمار مقدماتي 4- فن آوري اطلاعات  5- معارف اسلامي 6- اطلاعات سياسي اجتماعي و مباني قانوني كه به تعداد ( 100 ) سوال چهار گزينه اي طراحي خواهد شد .
تبصره :  اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود .
ب) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد .

تذكرات :
1-    صد درصد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد و داوطلبان سایر استانها هیچگونه حقی در صورت شرکت در آزمون نخواهند داشت.
تبصره : بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند :
الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد .
ب ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمايي و متوسطه را در محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام سپري كرده باشد .
ج ) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل (3 ) سال از سنوات تحصيلي آنها ( اعم از ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان )   با محل جغرافيايي مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند .
تبصره : اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند.
توجه : داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند .
2-    از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران بومي اختصاص دارد كه 25 درصد آن به جانبازان، آزادگان فاقدشغلو همسران و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر،  فرزندان و همسران  آزادگان بالای یکسال اسارت و 5 درصد باقيمانده به ساير جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد .
لازم به ذکر است 25 درصد سهميه ايثارگران از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد . فرزندان معظم شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد شهید معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند . انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .
1/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .
2/2- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگان كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير نيازي به اخذ وارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند .
3/2– در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي غير  قادر به كار قيد گردد ) در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند .  
4/2-ايثارگران شامل رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه هاي جنگ تحميلي و نيز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زیر 25درصد و آزادگان زیر یکسال اسارت و خواهران و برادران شهدا می باشد که در صورت دارابودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود .
3- معلولين عادي بومي بشرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .
4- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون ) را كسب كرده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد .
5- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد .
6- كاركنان غير رسمي بومي دستگاه هاي اجرايي مذكور در آگهي و همچنين نيروهاي بومي شركتي آنان به ازاي هرسال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2) درصد و حداكثر (20) درصد كل امتياز درهر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد . (علاوه برمدارك بند يك ارائه تائيديه در مورد مربوط و مشابه بودن سابقه خدمت در رشته شغلي مورد درخواست از دستگاه اجرايي ثبت نام كننده الزامي است . عدم ارائه مدارك در موقع ثبت نام مانع از استفاده داوطلب از امتيازات اين بند خواهد بود)
7- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي بومي و نيروهاي شركتي بومي دستگاههاي اجرايي استخدام كننده در آگهي ، داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي بومي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود . ( با ارائه مدارك بند يك و ساير مدارك مربوطه در ارتباط با شرايط اين بند  )
8- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده وقبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تاييد سازمان مركزي  دانشگاه  مذكور برسد .
10- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .
11-انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل تخصصي و گزينش صورت خواهد گرفت .

 

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت