استخدام و بازار کار میهن کار کاملترین و بروز ترین پایگاه اطلاع رسانی اگهی های استخدام در میهن کار سراسر کشور می باشد که با جمع آوری اطلاعات استخدامی از تمامی منابع بازار کار ایران اطلاعات اشتغال و استخدام بروز را در اختیار کار جو قرار می دهد تا از این طریق روند کاریابی و استخدام در بازارکار ایران تسهیل گردد.

اسخدام | آگهی استخدام | جویای کار | کاریابی | کارمند | کارگر | ثبت روزومه | روزمه کاری | بدنبال کار | استخدام دانشجو | استخدام منشی | شرکت نفت | خبر استخدام | استخدام شرکت دولتی

قوانین اداره کار | استخدام کارمند | سایت کار یابی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام

Blue Grey Red

 

 

 

آگهی استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان چهارمحال و بختیاری

در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.

نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست  قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .

 

توضيح تاريخ پايان تاريخ شروع شماره فراخوان جنسيت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد يا مرکز رديف
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 آناتومي - کد رشته   729 دکترا شهرکرد 1
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 باکتري شناسي پزشکي - کد رشته   709 دکترا شهرکرد 2
گرایش کنترل 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 3
گرایش مخابرات 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 4
مشروط به گذراندن امتحان جامع - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 5
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 بيوتکنولوژي ميکروبي - کد رشته   711 دکترا شهرکرد 6
گرایش بالینی - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 بيوشيمي - کد رشته   115 دکترا شهرکرد 7
گرایش آناتومی- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 8
گرایش بیوشیمی بالینی - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 9
(فیزیک پزشکی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 10
گرایش(فیزیولوژی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 11
گرایش(جنین شناسی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 12
گرایش(پاتولوژی) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 13
گرایش( انگل شناسی) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 14
گرایش (گوارش) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 15
گرایش (قلب) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 16
گرایش (داخلی) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 17
گرایش (اورولوژی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 18
گرایش (اطفال) - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 19
(گوش - حلق- بینی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 20
گرایش( چشم)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 21
گرایش (زنان و زایمان)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 22
گرایش (جراحی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 23
متخصص اعصاب -مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 24
(گرایش پوست)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 25
گرایش(میکروبیولوژی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 26
گرایش(آناتومی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 27
گرایش(بافت شناسی)- مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 28
گرايش اجتماعي - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 پزشكي - کد رشته   101 دکترا شهرکرد 29
مشروط به گذراندن امتحان جامع - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 تربيت بدني - کد رشته   213 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 30
جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 31
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 32
گرايش (جزا) - مشروط به گذراندن امتحان جامع - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 33
گرايش (خصوصي) مشروط به گذراندن امتحان جامع - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 34
گرايش (آناتومي و جنين شناسي) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 دامپزشكي - کد رشته   700 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 35
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 راديوتراپي - کد رشته   109 دکترا شهرکرد 36
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 روانپرستاري - کد رشته   120 دکترا شهرکرد 37
( کلیه گرایشها) هر گرایش یک نفر - مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 6 علوم پايه پزشکي - کد رشته   725 دکترا شهرکرد 38
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 39
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم 2 مامايي - کد رشته   113 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 40
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 متخصص بيهوشي - کد رشته   704 دکترا شهرکرد 41
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 متخصص راديولوژي - کد رشته   705 دکترا شهرکرد 42
گرایش(مالی- بازرگانی) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دکترا شهرکرد 43
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 44
جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 45
مشروط به گذراندن امتحان جامع - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 46
گرايش (نرم افزار - هوش مصنوعي - سخت افزار) - جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 47
گرایش(نرم افزار- هوش مصنوعی) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 48
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي پزشکي باليني - کد رشته   716 دکترا شهرکرد 49
گرایش(زلزله- سازه- راه- خاک) هر گرایش یک نفر 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 50
گرايش (راه)- جهت واحد علوم و تحقيقات استان 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 3 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 51
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته   468 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 52
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي نقشه برداري - کد رشته   476 دانشجوي دکترا و دکترا شهرکرد 53
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 نانوتكنولوژي پزشكي - کد رشته   751 دکترا شهرکرد 54
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 ويروس شناسي - کد رشته   712 دکترا شهرکرد 55
گرايش (مخابرات) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 56
گرايش (قدرت) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 57
گرايش (الكترونيك) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 58
گرايش (كنترل) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 59
مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 60
گرايش (جزا و جرم شناسي) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 61
گرايش (بين الملل)- مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 62
گرايش (عمومي)- مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 63
گرايش (خصوصي) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حقوق - کد رشته   224 دکترا بروجن 64
گرايش (مالي) - مشروط به گذراندن امتحان جامع و تصويب رشته 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مديريت - کد رشته   211 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 65
گرايش (معماري) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 66
گرايش (خودرو) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 67
گرايش (طراحي كاربردي) - مشروط به گذراندن امتحان جامع و تصويب رشته 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 68
گرايش (تبديل انرژي) - مشروط به گذراندن امتحان جامع و تصويب رشته 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مكانيك - کد رشته   405 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 69
گرايش (نرم افزار) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 70
گرايش (راه و ترابري) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 71
گرايش(سازه) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 72
گرايش (زلزله) - مشروط به گذراندن امتحان جامع 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا بروجن 73
گرايش (نرم افزار) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا اردل 74
مشروط به تصويب رشته و پذيرش دانشجو 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 برق - کد رشته   400 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 75
-- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 حسابداري - کد رشته   212 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 76
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 2 گرافيک - کد رشته   702 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 77
گرايش (معماري) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 معماري - کد رشته   601 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 78
گرايش (نرم افزار) 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي کامپيوتر - کد رشته   409 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 79
--- 31/01/1391 15/12/1390 8 خانم و آقا 1 مهندسي عمران - کد رشته   466 دانشجوي دکترا و دکترا فارسان 80

 

به صفحه راهنماي ثبت نام خوش آمديد.

در قسمت استخدام هاي جديد مي توانيد ليست نيازمنديهاي واحدهاي مختلف را به تفكيك دانشگاهها مشاهده نماييد .توجه شود كه شما فقط مي توانيد متقاضي ثبت نام در يك دانشگاه باشيد.

در قسمت ثبت نام هيات علمي وارد مراحل ثبت نام مي شويد.

مرحله ثبت نام شامل مراحل زير است:

مرحله اول:در اين قسمت مشخصات شخصي خود از جمله (نام ,نام خانوادگي,کد ملي و ...)را وارد نماييد.

توجه شود در اين قسمت شما بايد پسورد خود را نيز وارد نماييد و در حفظ آن دقت کنيد چون از اين پسورد در قسمت رهگيري استفاده خواهيد کرد.

تذکر: يكي از قابليتهاي اين مجموعه امكان ويرايش براي هر مرحله مي باشد كه اين كار را با استفاده از منوي ويرايش كه در شكل زير نمايش داده شده است انجام دهيد.با اين منو شما در هر مرحله از ثبت نام كه باشيد مي توانيد براحتي روي مرحله مورد نظر كليك كرده و تغييرات لازم را در آن اعمال نماييد.

مرحله دوم:مختصري از شرح حال خود را وارد نماييد.

مرحله سوم: سوابق آموزشي و پژوهشي خود را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله چهارم: سوابق شغلي را در صورت وجود وارد نماييد.

مرحله پنجم: پنج نفر از معرفان عمومي را وارد نماييد.

مرحله ششم: سه نفر از معرفان علمي را وارد نماييد.

تذکر: شود که درج مشخصات معرفان الزامي است و بهتر است اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي معرف، آدرس،تلفن ،شغل و ... را قبل از ثبت نام تهيه نماييد.

مرحله هفتم:نشاني کامل خودرا وارد نماييد.

مرحله هشتم: سوابق تحصيلي خود را وارد نماييد.

مرحله نهم: در اين مرحله ابتدا از قسمت ليست دانشگاهها ،دانشگاه مورد نظر خود را مشخص كرده سپس گزينه انخاب دانشگاه را كليك نماييد تا ليست نيازمنديهاي دانشگاه مربوطه نمايش داده شود.

 

 

مرحله دهم: در صورت تاهل اطلاعات همسر و فرزندان (در صورت وجود ) را وارد نماييد.(اين اطلاعات شامل نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، محل تولد و .. مي باشد.)

مرحله يازدهم: لطفا تعداد مقالات،كتب،همايشها و .. را در صورت وجود وارد نماييد.سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به آنها را ذكر نماييد.در صورتي که هيچ يک از اينها را نداشتيد تنها کليد ثبت را کليک نماييد.

مرحله دوازدهم:در اين قسمت اسکن مدارک مورد نياز زير را با پسوند (jpg) و با حجم كم وارد نماييد.

توجه شود در صورت بالا بودن حجم عكسها سيستم نمي تواند آنها را دريافت كند.

1-اسكن عكس شخصي 3*4 (الزامي)

2-تصوير آخرين مدرک تحصيلي (الزامي)

3-تصوير کارت ملي هر دو طرف در يك فايل(الزامي)

4-تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت

5-تصوير برگ اول شناسنامه(الزامي)

6-تصوير برگ دوم شناسنامه (الزامي)

7-تصوير برگ آخر شناسنامه (الزامي)

8-تصوير ريز نمرات كارشناسي

9-تصوير ريز نمرات كارشناسي ارشد

10-تصوير ريز نمرات دكتري

11-تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارک تحصيلي اخذ شده از کشور هاي خارجي که توسط وزارت ,علوم و تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد

 

توجه:در اين مرحله كه عكسها براي شما نمايش داده شد آخرين قسمتي است كه مي توانيد اطلاعات (با استفاده از منوي ويرايش در سمت راست تصوير)را ويرايش نماييد

مرحله آخر:فرم نهايي كه شامل کل اطلاعاتي را که وارد کرده ايد مي باشد را مشاهده مي نماييد.

جهت ورود به بخش ثبت نام و مراحل آن اینجا را کلیک نمایید.

توضیح را اضافه کنید


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


اوقات شرعیطراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت